Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Μετά την Αποφοίτηση: Διαμορφώνοντας τον Επαγγελματικό Βίο

Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. – 13:00 μ.μ.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και πατήστε υποβολή.

Το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του με τη συναίνεση τους, στο αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του μέτρο. Το Τμήμα  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων,  για λόγους στατιστικούς αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών.